Privacy Policy

Privacybeleid

Voor Rockit Global Limited (RGL, wij, ons, onze) staat je privacy op de eerste plaats, en wij doen er alles aan om je persoonsgegevens te beveiligen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder (waar die van toepassing is) de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU AVG).

Dit Privacybeleid beschrijft welke informatie wij verzamelen en wat wij met deze informatie doen.

Onze websites en andere applicaties en eigendommen omvatten www.rockitapple.com (en alle gelokaliseerde subsites), onze mobiele applicaties en socialemedia-applicaties, en elke gerelateerde website, applicatie of andere digitale eigendom die door ons wordt beheerd (samen onze Websites).

Je geeft ons de toestemming jouw persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en te verstrekken overeenkomstig dit Privacybeleid en voor zover dit is toegestaan door toepasselijke privacywetgeving.

Welke gegevens wij verzamelen en gebruiken

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen en gebruiken:

 • Persoonsgegevens, met inbegrip van persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt door het gebruik van onze Websites, zoals je e-mailadres, naam, geboortedatum, leeftijd, adres en andere informatie. Dit omvat niet gegevens die betrekking hebben op een bedrijf, een partnerschap of een associatie.
 • Gebruiksgegevens, waaronder:
  • informatie en statistische data over je gebruik van onze Websites en je bezoek, zoals de datum en het tijdstip van je bezoek, het aantal links dat je hebt aangeklikt, de pagina’s die je hebt bezocht, het aantal items dat je hebt bezocht, de advertenties die je mogelijk hebt gezien op de Websites, je navigatie door onze Websites, en het pad dat je hebt gevolgd om op onze Websites te belanden;
  • informatie over hoe je toegang krijgt tot onze Websites, zoals het type toestel dat je daarvoor gebruikt, je locatie, je domeinnaam en IP-adres, je browsersoftware en je besturingssysteem en platform.

Dergelijke informatie kan door ons worden verzameld wanneer je de Websites gebruikt of kan worden verzameld door middel van technologie van derden die op de Websites wordt gebruikt (zoals bijvoorbeeld Google), of kan aan ons worden verstrekt door derden waarmee wij samenwerken (zoals onderaannemers, advertentienetwerken, providers van statistieken, en providers van en technologie voor zoekgegevens).

HOE WIJ GEGEVENS VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN VERSTREKKEN

De persoonsgegevens die jij ons doorstuurt (en die wij verkrijgen van derden of door middel van technologie van derden) kunnen worden verzameld, bewaard, gebruikt en verstrekt op de volgende manieren:

 • om de interesse in onze producten en Websites te meten;
 • om je interesses en voorkeuren beter te begrijpen, zodat we je een betere online-ervaring kunnen bieden en onze producten en Websites kunnen verbeteren;
 • om de producten, promoties, aanbiedingen of informatie waarvan wij denken dat je ze interessant zult vinden te identificeren en te marketen (of derden toe te laten dit te doen), en om de doeltreffendheid van advertenties op het internet en van promotionele e-mailberichten te meten en de relevantie ervan te verbeteren;
 • om markt-, product- of verkooponderzoek uit te voeren, aan dataverwerking en analyse van geaggregeerde statistische gegevens te doen, en om analyse uit te voeren op het vlak van bedrijfsverbetering;
 • om derden toe te laten diensten aan ons te leveren, met inbegrip van diensten in verband met onze Websites;
 • in het kader van onze inspanningen om onze Websites veilig te houden;
 • om onze activiteiten anderszins uit te voeren en te ontwikkelen.

Behalve voor zover bepaald in dit Privacybeleid, gaan wij niet over tot:

 • het verstrekken aan derden van Gebruiksgegevens die je persoonlijk identificeren; of
 • het verstrekken van Persoonsgegevens aan derden zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk is toegestaan of wordt opgelegd.

Wij kunnen je Persoonsgegevens en Gebruiksgegevens verstrekken aan:

 • externe gegevensverwerkers, om ons te helpen producten aan jou te verstrekken;
 • externe organisaties, om voor ons marktonderzoek of bedrijfsanalyses uit te voeren;
 • onze externe dienstverleners, waaronder marketing- en advertentiebedrijven en bedrijven voor gegevensverwerking en data-analyse, om verkoop-, advertentie- en marketingonderzoek uit te voeren en onderzoek te voeren en analyses te maken voor een van de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid; en
 • andere derden, zoals wettelijk toegestaan of voorgeschreven.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

We nemen maatregelen om je Persoonsgegevens te beveiligen op onze Websites en op daarmee verband houdende computersystemen, en om het verkrijgen of misbruiken van persoonsgegevens door niet-geautoriseerde personen te voorkomen.

Omdat het internet een open netwerk is, kunnen wij niet waarborgen of garanderen dat je Persoonsgegevens helemaal beschermd zijn tegen niet-geautoriseerde toegang of gebruik. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of niet-geautoriseerde verkrijging van persoonlijke informatie die aan onze Websites worden verstrekt, of voor enige schade als gevolg van dergelijk verlies, beschadiging of niet-geautoriseerde verkrijging.

Wanneer wij je Persoonsgegevens aan een derde verstrekken overeenkomstig dit Privacybeleid, hebben wij geen zeggenschap over hun gebruik en beheer van je Persoonsgegevens, en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik door derden.

Cookies

Op onze Websites kan gebruik worden gemaakt van cookies, die kunnen worden geplaatst door onszelf of door derden waarvan wij toelaten dat zij cookies hosten op onze Websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afkomstig zijn van een website en die op je harde schijf worden opgeslagen wanneer je een website gebruikt. Deze kleine tekstbestanden maken een website makkelijker te gebruiken, door je wachtwoorden en voorkeuren voor je op te slaan. Cookies kunnen Persoonsgegevens bevatten. Sommige cookies worden automatisch verwijderd zodra je stopt met browsen. Andere cookies worden niet automatisch verwijderd zodra je stopt met browsen – deze moet je, als je dat wilt, manueel verwijderen.

De cookies en andere gelijkaardige technologieën die wij gebruiken, helpen ons onze Websites efficiënt te beheren en stellen ons ertoe in staat jouw ervaring met onze website op meerdere manieren te verbeteren. Cookies helpen ons bijvoorbeeld te begrijpen welke delen van onze Websites het populairst zijn, waar onze bezoekers naartoe gaan, en hoeveel tijd ze er besteden. Ze laten ons toe onze marketinginitiatieven te beoordelen en te verbeteren, meer te weten te komen over de voorkeuren van onze klanten, onze producten aan jou te promoten, en de activiteit op de Websites te meten en er gegevens over te verzamelen. Cookies worden enkel gelezen door de server die ze heeft geplaatst, en kunnen geen programmeercode of virussen uitvoeren.

De meeste internetbrowsers laten je toe cookies van de harde schijf van je computer te wissen, alle cookies te blokkeren, of een melding te krijgen vooraleer een cookie wordt opgeslagen. Besef echter wel dat dit de functionaliteit van de Websites kan verminderen.

Promoties

Wij kunnen je e-mailberichten en andere promoties (met betrekking tot onze verbonden bedrijven, producten of websites) sturen op het e-mailadres dat je ons hebt verstrekt. Je kunt er wanneer je dat maar wilt voor kiezen deze e-mails en andere promoties niet te ontvangen, door te klikken op de uitschrijflink die je onderaan elk promotioneel e-mailbericht kunt vinden.

Algemeen

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons worden herzien. De meest recente versie staat gepubliceerd op onze Websites, en is van toepassing op jouw gebruik van onze Website en op ons gebruik van jouw Persoonsgegevens.

Onze Websites kunnen links bevatten naar websites van derden, waarover RGL geen zeggenschap heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de praktijken of de inhoud van deze externe websites. Als je naar een externe website navigeert, raden we je aan het privacybeleid van dergelijke website te raadplegen voordat je Persoonsgegevens verstrekt.

Op het gebruik van onze Websites door jou zijn onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als je onze Websites gebruikt, geef je daarmee aan dat je met deze Gebruiksvoorwaarden instemt. Lees ze dus aandachtig.

Hoe je contact met ons opneemt over privacy

Je Persoonsgegevens blijven van jou. Je kunt ons vragen om toegang, verbetering of verwijdering van de Persoonsgegevens waarover wij beschikken, waarna wij de toegang, verbetering of verwijdering ervan zullen regelen overeenkomstig onze verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving.

De toegang tot jouw Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die door ons daartoe zijn geautoriseerd. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Als je met betrekking tot dit Privacybeleid vragen of bedenkingen hebt, je Persoonsgegevens wilt verbeteren, of niet wilt dat we je Persoonsgegevens gebruiken voor een bepaald doel, kun je hier contact met ons opnemen.

 

Lees ook de Gebruiksvoorwaarden voor de website.