Nội dung câu hỏi / ý kiến

Chúng tôi trân trọng ý kiến và những câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ hồi đáp tới bạn nhanh nhất.

  TRỤ SỞ CHÍNH

  22 Irongate Road, East
  Longlands, Hastings, 4175
  Hawke’s Bay, New Zealand

  +64 6 878 5664
  [email protected]

  Liên quan đến truyền thông, vui lòng liên hệ:
  [email protected]