Chính sách Bảo mật

Tại Công ty TNHH Rockit Toàn cầu (Rockit Global Limited) (RGL, chúng tôi, của chúng tôi), chúng tôi nhận thấy rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các luật và quy định có liên quan, bao gồm (nếu có) Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của EU (EU GDPR).
Chính sách Quyền riêng tư này quy định những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý những thông tin đó.
Các trang mạng của chúng tôi và các ứng dụng và tài sản khác bao gồm www.rockitapple.com (và tất cả các trang mạng phụ được bản địa hóa) các ứng dụng truyền thông xã hội và di động của chúng tôi cũng như mọi trang mạng, ứng dụng hoặc tài sản kỹ thuật số khác có liên quan do chúng tôi điều hành (gọi chung là các Trang mạng của chúng tôi).
Bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này và cũng trong phạm vi không bị cấm theo luật hiện hành về quyền riêng tư.
THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG
Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các thông tin sau đây:
Dữ liệu Cá nhân, bao gồm thông tin cá nhân do bạn cung cấp thông qua việc sử dụng các Trang mạng của chúng tôi, ví dụ như địa chỉ thư điện tử, tên, ngày sinh, tuổi, địa chỉ và thông tin khác của bạn. Dữ liệu này không bao gồm dữ liệu liên quan đến một công ty, một công ty hợp danh hoặc một hiệp hội
Dữ liệu Sử dụng, bao gồm:
 • thông tin và dữ liệu thống kê về việc bạn sử dụng các Trang mạng của chúng tôi và lượt truy cập của bạn, ví dụ như ngày và thời gian bạn truy cập, số lượng liên kết bạn đã nhấn vào, các trang bạn đã truy cập, số lần bạn đã truy cập, quảng cáo mà bạn đã có thể nhìn thấy khi ở trên các Trang mạng, đường dẫn bạn đã sử dụng qua các Trang mạng của chúng tôi và đường dẫn bạn đã sử dụng để truy cập các Trang mạng của chúng tôi
 • thông tin về cách bạn truy cập các Trang mạng của chúng tôi, ví dụ như loại thiết bị bạn sử dụng để truy cập các Trang mạng của chúng tôi, vị trí, tên miền và địa chỉ IP, phần mềm trình duyệt internet, hệ điều hành và nền tảng của bạn.
Những thông tin như vậy có thể được chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các Trang mạng hoặc thông qua công nghệ của bên thứ ba được sử dụng trên các Trang mạng (ví dụ như nhưng không giới hạn ở Google) hoặc có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba mà chúng tôi làm việc cùng (ví dụ như nhà thầu phụ, mạng quảng cáo, nhà cung cấp phân tích và công nghệ và nhà cung cấp thông tin tìm kiếm).
CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN
Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (và thông tin mà chúng tôi có được từ bên thứ ba hoặc thông qua công nghệ của bên thứ ba) có thể được thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ theo các cách sau đây:
 • để đo lường sự quan tâm đến các sản phẩm và các Trang mạng của chúng tôi
 • để hiểu rõ hơn các sở thích và tùy chọn của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến được cải thiện và nâng cao các sản phẩm và các Trang mạng của chúng tôi để xác định và tiếp thị các sản phẩm, khuyến mãi, ưu đãi hoặc thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm (hoặc cho phép các bên thứ ba để làm như vậy) và để đo lường hiệu quả và cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo trên internet và thư điện tử quảng cáo
 • để tiến hành nghiên cứu thị trường, sản phẩm hoặc bán hàng, xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu thống kê tổng hợp cũng như phân tích cải tiến kinh doanh.
 • để các bên thứ ba cung cấp việc sử dụng với các dịch vụ, kể cả liên quan đến các Trang mạng của chúng tôi
 • như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo các Trang mạng của chúng tôi an toàn và bảo mật
 • cách khác để tiến hành và phát triển kinh doanh của chúng tôi.
rừ khi được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không:
 • tiết lộ Dữ liệu Sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào nhận dạng được cá nhân bạn; hoặc
 • tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Sử dụng của bạn cho:
 • các đại lý xử lý dữ liệu bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi cung cấp sản phẩm cho bạn;
 • các tổ chức bên thứ ba với mục đích tiến hành nghiên cứu thị trường hoặc phân tích kinh doanh cho chúng tôi;
 • các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, bao gồm các công ty tiếp thị và quảng cáo, các công ty xử lý dữ liệu và các công ty phân tích dữ liệu, để tiến hành nghiên cứu và phân tích bán hàng, tiếp thị và quảng cáo cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này; và
 • các bên thứ ba khác theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.
CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Chúng tôi thực hiện các biện pháp để giữ an toàn cho Dữ liệu Cá nhân của bạn trên các Trang mạng của chúng tôi và mọi hệ thống máy tính có liên quan và để ngăn chặn việc thu thập hoặc lạm dụng thông tin cá nhân từ những người không được ủy quyền.
Vì internet là một mạng mở, nên chúng tôi không thể bảo đảm hoặc chắc chắn rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn an toàn đối với sự truy cập hoặc sử dụng trái phép. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát, hỏng hóc hoặc việc thu thập trái phép thông tin cá nhân được cung cấp cho các Trang mạng của chúng tôi hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào do mất mát, hỏng hóc hoặc thu thập trái phép đó.
Khi chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo Chính sách Quyền riêng tư này, thì việc họ sử dụng và duy trì Dữ liệu Cá nhân của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng của bên thứ ba đó.

COOKIES

Các Trang mạng của chúng tôi có thể sử dụng cookie do chúng tôi hoặc bên thứ ba đặt mà chúng tôi cho phép lưu trữ cookie trên các Trang mạng của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ từ một trang mạng được lưu trữ ở ổ cứng của bạn khi bạn sử dụng một trang mạng. Những tệp văn bản nhỏ này giúp việc sử dụng trang mạng thuận tiện hơn bằng cách lưu mật khẩu và các tùy chọn cho bạn. Cookie có thể chứa Thông tin Cá nhân. Một số cookie sẽ tự động được xóa khi bạn ngừng duyệt mạng, tuy nhiên một số loại cookie không tự động được xóa khi bạn ngừng duyệt mạng và phải được xóa thủ công nếu bạn muốn xóa.
Cookie và công nghệ tương tự khác mà chúng tôi sử dụng giúp chúng tôi vận hành các Trang mạng của mình một cách hiệu quả và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn với trang mạng của chúng tôi theo nhiều cách. Ví dụ, cookie giúp chúng tôi hiểu phần nào trên các Trang mạng của chúng tôi phổ biến nhất, khách truy cập của chúng tôi sẽ đi đâu, họ dành bao nhiêu thời gian ở đó, đánh giá và cải thiện các sáng kiến tiếp thị của chúng tôi, tìm hiểu về các tùy chọn của khách hàng, tiếp thị sản phẩm của chúng tôi đến với bạn cũng như đo lường và thu thập dữ liệu về hoạt động diễn ra thông qua các Trang mạng. Cookie chỉ được đọc bởi máy chủ đã đặt cookie đó và không thể thực thi bất kỳ mã hoặc vi rút nào.
Với hầu hết các trình duyệt Internet, bạn có thể xóa cookie khỏi ổ cứng máy tính của mình, chặn tất cả cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này có thể làm giảm chức năng của các Trang mạng.
QUẢNG CÁO
Chúng tôi có thể gửi cho bạn thư điện tử và các quảng cáo khác (liên quan đến chúng tôi, các công ty, các sản phẩm hoặc các trang mạng liên quan của chúng tôi) theo địa chỉ thư điện tử do bạn cung cấp. Bạn có thể chọn từ chối nhận những thư điện tử này và các quảng cáo khác bất kỳ lúc nào bằng cách chọn tùy chọn hủy đăng ký ở cuối tất cả các thư điện tử quảng cáo.
TỔNG HỢP
Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này. Phiên bản mới nhất sẽ được đăng trên các Trang mạng của chúng tôi và áp dụng cho việc bạn sử dụng các Trang mạng của chúng tôi cũng như việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Các Trang mạng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang mạng của bên thứ ba không do RGL kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về Chính sách Quyền riêng tư, việc hoạt động hoặc nội dung của các trang mạng bên thứ ba này. Nếu bạn chuyển đến trang mạng của bên thứ ba, thì chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Quyền riêng tư của các trang mạng khác đó trước khi gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào.
Việc bạn sử dụng các Trang mạng của chúng tôi được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ những điều này vì việc bạn sử dụng các Trang mạng của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Dữ liệu Cá nhân của bạn vẫn là của bạn. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ và chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập, xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu đó theo nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hiện hành về quyền riêng tư.
Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được truy cập bởi những người mà chúng tôi cho phép truy cập. Chúng tôi không lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho (các) mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về Chính sách Quyền riêng tư này, muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.